AUDITOR SZJ
               
 
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.
  CEL SZKOLENIA
Przedstawienie roli oraz wymagań związanych z funkcją audytora wewnętrznego. Dodatkowo, podczas szkolenia przedstawione zostaną kluczowe elementy zapewniające jak największą efektywność audytu.
 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
   
przygotowanie do prowadzenia audytów
    • pogłębienie wiedzy na temat wymagań normy ISO 9001
    • samodzielne przygotowanie się do audytu
    • samodzielne przeprowadzenie audytu
    • kwalifikacja niezgodności / uwagi
    • uzyskanie kwalifikacji audytora wewnętrznego
 
 
PROGRAM SZKOLENIA 
  1. Przegląd wymagań normy ISO 9001:2000
2. Identyfikacja niezgodności do wymagań normy ISO 9001:2000
3. Wymagania dotyczące audytu
4. Rodzaje audytów
5. Metodyka prowadzenia rozmów audytowych
6. Przeprowadzenie audytu
    • opracowanie planu audytu
    • przygotowanie listy pytań audytowych
    • spotkanie otwierające
    • dokumentowanie audytu
    • zgodności/niezgodności/spostrzeżeń
    • spotkanie zamykające
    • opracowanie raportu z audytu
7. Działania poaudytowe
8. Praktyczne wskazówki z audytowania SZJ
9. Błędy audytowania
 
WYKORZYSTYWANE METODY SZKOLENIOWE
Prezentacje interaktywne
Ćwiczenia grupowe
Warsztaty
Analiza case study
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
16h