FMEA
ANALIZA POTENCJALNYCH PRZYCZYN I SKUTKÓW WAD
               
 
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej , technologów, konstruktorów oraz inżynierów jakości.
  CEL SZKOLENIA
Przedstawienie schematu analizy FMEA oraz różnych jej zastosowań na konkretnych przykładach.
 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili skuteczne i efektywne prowadzić analizę FMEA a także eliminować błędne metody postępowania, wynikające z rutyny lub nie doszkolenia.
 
  PROGRAM SZKOLENIA 
  1. Co to jest FMEA i dlaczego jest stosowane
2. Korzyści i koszty opracowywania FMEA
3. Tworzenie zespołu FMEA
    • kontrola projektów
    • nadzorowanie zmian
4. Rodzaje FMEA
    • FMEA projektu
    • FMEA procesu
5. Egzamin końcowy (w formie pisemnej)
  WYKORZYSTYWANE METODY SZKOLENIOWE
Prezentacje interaktywne
Ćwiczenia grupowe
Warsztaty
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
8h