PPAP
ZATWIERDZENIE CZĘŚCI DO PRODUKCJI
               
 
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, liderów i członków zespołów zajmujących się nowymi uruchomieniami oraz inżynierów jakości
  CEL SZKOLENIA
Przedstawienie procedury zatwierdzania części do produkcji wg schematu PPAP tak aby uczestnicy byli w stanie samodzielnie przygotować wymaganą dokumentację oraz znali zasady zatwierdzania części do produkcji
 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Przedstawienie procedury zatwierdzania części do produkcji wg schematu PPAP tak aby uczestnicy byli w stanie samodzielnie przygotować wymaganą dokumentację oraz znali zasady zatwierdzania części do produkcji
 
  PROGRAM SZKOLENIA 
  1. Cel i znaczenie PPAP
2. Definicja produktu masowego
    • Produkcja masowa
    • Produkcja seryjna
    • Produkcja jednostkowa
3. Wymagania dla stosowania PPAP
4. Dokumenty PPAP (opis wszystkich dokumentów)
5. Kiedy ponownie przedkładać PPAP
    • Zmiany w procesie produkcyjnym
    • Powiadamianie klienta
6. Wyniki zatwierdzenia
    • Zatwierdzenie
    • Odrzucenie
7. Egzamin końcowy (w formie pisemnej)
  WYKORZYSTYWANE METODY SZKOLENIOWE
Prezentacje interaktywne
Ćwiczenia grupowe
Warsztaty
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
8h
Szkolenie można zrealizować w 16h lub 24h w przypadku dodania narzędzi jakości - MSA, FMEA, SPC