WYMAGANIA ISO/TS 16949
               
 
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej , liderów i członków zespołu wdrożeniowego SZJ oraz inżynierów jakości.
  CEL SZKOLENIA
Zaprezentowanie istoty systemów zarządzania jakością dla branży motoryzacyjnej. Uczestnicy zapoznają się z wymaganiami specyfikacji ISO/TS 16949 oraz nabędą praktyczne umiejętności związane z wdrażaniem wybranych elementów systemu zarządzania jakością.
 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
    • wdrożenie wymagań specyfikacji ISO/TS 16949 w firmie
    • opracowanie wymaganej dokumentacji
    • odpowiednie interpretowanie wymagań specyfikacji ISO/TS 16949
    • wykorzystywanie narzędzi i technik wspomagających system zarządzania
 
  PROGRAM SZKOLENIA 
  1. Wstęp
    • Geneza ISO/TS 16949
    • Wprowadzenie do specyfikacji motoryzacyjnej
    • Podejście procesowe
2. Wymagania specyfikacji ISO/TS 16949 (przypomnienie wymagań normy ISO 9001)
    • System zarządzania jakością
    • Odpowiedzialność kierownictwa
    • Zarządzanie zasobami
    • Realizacja wyrobu
    • Pomiary, analiza wobec doskonalenie
3. Terminy i definicje wykorzystywane w specyfikacji – omówienie poszczególnych narzędzi
    • Zaawansowane Planowanie Jakości - APQP
    • Proces Zatwierdzania Części - PPAP
    • Analiza Systemów Pomiarowych - MSA
    • Analiza potencjalnych przyczyn POTENCJALNYCH skutków wad - FMEA
    • Statystyczne kontrola procesu SPC
 
WYKORZYSTYWANE METODY SZKOLENIOWE
Prezentacje interaktywne
Ćwiczenia grupowe
Warsztaty
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
16 h